ماه: ژانویه 2021

با آدم های بدقول چطوری رفتار کنیم؟

با آدم های بدقول چطوری رفتار کنیم؟

آیا تاکنون آدم هایی را که قول می دهند در یک ساعت مشخص در جایی حضور داشته باشند، اما نمی آیند را دیده اید؟ تا به حال شده کسی به شما قول داده باشد که کاری را انجام می دهد، اما انجام ندهد؟ تا حالا شده کسی به شما بگوید: من این کار را تا این تاریخ و به این صورت انجام میدهم و بعداً سر انجامش اعصابتان را خرد کرده باشد؟ جمله وای یادم رفت! برایتان آشناست؟ متأسفانه باید بگویم افراد بسیاری نسبت به تعهدات‌شان پایبند نیستند و ارزشی هم برای قول‌شان قائل نمی شوند. درمقابل آنها، برخی افراد در گرفتن حق و حقوق خود از دیگران ضعف دارند و ترجیح می‌دهند حرفی نزنند و بر این تصور هستند که […]

چطور دروغگویی فرزندمان را حل کنیم؟

چطور دروغگویی فرزندمان را حل کنیم؟

اگر فرزندتان دروغ کوچکی بگوید، عصبانی و برآشفته می شوید؟ این را بدانید که بچه ها باید دوره های مختلف رشد را طی کنند تا بتدریج مرز بین واقعیت و رویا را درک کنند.  نظریه ای وجود دارد که کودکان بر این باورند که هر چیزی که والدینشان را خوشحال کند خوب و هر چیزی که آنها را عصبانی و ناراحت کند،  بد است. بنابراین شاید شما او را در وضعی ببینید که مثلاً گلدانی را شکسته است ولی او به شما می گوید که علت شکستن گلدان را نمی داند. چون فکر می کند اگر دلیل شکستن گلدان را به شما بگوید و شما ناراحت بشوید کار بدی کرده است. بچه ها برای تشخیص فرق بین حقیقت و دروغ […]