ماه: ژوئن 2019

نه شنیدن رگباری

نه شنیدن رگباری

اسفندماه امسال بود که تصمیم گرفتم برای برگزاری سمینارم با عنوان سالی نو ارتباطی نو،به یک بانک اطلاعاتی پیامکی دست پیدا کنم.جاهای مختلفی سر زدم نظیر کتابخانه ها،کتابفرشی ها،مراکز فرهنگی،فرهنگسراها و جواب”نه” تا دلتان بخواهد شنیدم.به این صورت که من از اشخاص یا موسسات محترمانه درخواست می کردم که جهت اطلاعرسانی یک کار فرهنگی،بانک اطلاعاتیشان را در اختیار بنده قراردهند ولی آنها مدام به من جواب “نه “تحیل می دادند.ولی آنقدر پی گیری کردم تا بالاخره،یک سازمان که بسیار علاقه مند بحث آموزش بود، کمال میل هزاران  شماره را در اختیار من گذاشت.دوستان یادتون باشه: اگر بخواهیم کاری را انجام بدهیم،راهش را و اگر نخواهیم بهانه اش را پیدا می کنیم.