ماه: اکتبر 2021

خودکنترلی با روش مکث سه ثانیه

خودکنترلی با روش مکث سه ثانیه

به نظر نمی‌رسد سه ثانیه خیلی طولانی باشد! اما زمان‌های خاصی وجود دارند که به نظر می‌رسند مانند یک ابدیت هستند. «تایلر بردت» هنگام رهایی از آبشارهای Palouse Falls  که ۱۸۹ فوت ارتفاع داشت، رکوردی را زد که برای رسیدن به آن، او زمانی در حدود ۳.۷ ثانیه را ثبت کرده بود. این سقوط قطعاً احساس کوتاهی است، اما ما می‌خواهیم از تجربه تایلر استفاده کنیم تا در مورد «تکنیک مکث سه ثانیه» صحبت کنیم. پس بدون اتلاف وقت سراغ این تکنیک جدید می‌رویم؛ با وبسایت سخن امید همراه باشید. تکنیک مکث سه ثانیه چیست؟ از آنجا که سه ثانیه می‌تواند باعث شود تصمیمات بهتری بگیرید، خصوصاً وقتی از شما خواسته می‌شود کاری انجام دهید و مطمئن نیستید که چگونه […]